ปฏิทินการใช้ห้องรายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม 202

อนุมัติ20/12/2564 เวลา 10:19:14
วันที่ใช้ห้อง 07 ม.ค. 65 เวลา 16:00   ถึงวันที่   07 ม.ค. 65 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุทธิดา สุนั่น   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการอำนวยการสถาบันสภาสถาปนิก
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ14/12/2564 เวลา 15:45:33
วันที่ใช้ห้อง 08 ม.ค. 65 เวลา 09:00   ถึงวันที่   08 ม.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์   สำหรับแผนก ฝ่าย 2 งานวิชาการ พัฒนาวิชาชีพ
ชื่อคณะการประชุม ตรวจข้อสอบวิชาทักษะในการวางผังและออกแบบ สาขาหลักฯ ครั้งที่ 1/2564
รายละเอียด

ห้องประชุม 203

อนุมัติ07/01/2565 เวลา 10:04:54
วันที่ใช้ห้อง 10 ม.ค. 65 เวลา 10:00   ถึงวันที่   10 ม.ค. 65 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวปริญวีณ์ อรุณเมธีรัศม์   สำหรับแผนก ฝ่ายสนับสนุน
ชื่อคณะการประชุม การตรวจสอบบัญชีประจำปี 2564
รายละเอียด

ห้องประชุม 203

อนุมัติ07/01/2565 เวลา 10:06:10
วันที่ใช้ห้อง 11 ม.ค. 65 เวลา 10:00   ถึงวันที่   11 ม.ค. 65 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวปริญวีณ์ อรุณเมธีรัศม์   สำหรับแผนก ฝ่ายสนับสนุน
ชื่อคณะการประชุม การตรวจสอบบัญชีประจำปี 2564
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ06/01/2565 เวลา 12:54:32
วันที่ใช้ห้อง 11 ม.ค. 65 เวลา 14:00   ถึงวันที่   11 ม.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุวิมล โชควิถีจิตต์   สำหรับแผนก ฝ่าย 1 งานทะเบียน นิติบุคคล หนังสือรับรอง
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการวิชาชีพ 1/2565
รายละเอียด

ห้องประชุม 203

อนุมัติ07/01/2565 เวลา 10:07:07
วันที่ใช้ห้อง 12 ม.ค. 65 เวลา 10:00   ถึงวันที่   12 ม.ค. 65 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวปริญวีณ์ อรุณเมธีรัศม์   สำหรับแผนก ฝ่ายสนับสนุน
ชื่อคณะการประชุม การตรวจสอบบัญชีประจำปี 2564
รายละเอียด

ห้องประชุม 203

อนุมัติ07/01/2565 เวลา 10:08:04
วันที่ใช้ห้อง 13 ม.ค. 65 เวลา 10:00   ถึงวันที่   13 ม.ค. 65 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวปริญวีณ์ อรุณเมธีรัศม์   สำหรับแผนก ฝ่ายสนับสนุน
ชื่อคณะการประชุม การตรวจสอบบัญชีประจำปี 2564
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ05/01/2565 เวลา 10:05:32
วันที่ใช้ห้อง 13 ม.ค. 65 เวลา 13:00   ถึงวันที่   13 ม.ค. 65 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายไมตรี สูงสุด   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม ประชุมคณะกรรมการสภาสถาปนิก ครั้งที่ 1/2565
รายละเอียด

ห้องประชุมทางไกล (Zoom Meeting) ID:6623182132

อนุมัติ05/01/2565 เวลา 10:01:48
วันที่ใช้ห้อง 13 ม.ค. 65 เวลา 17:00   ถึงวันที่   13 ม.ค. 65 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ นางสาวลูกปัด ปั้นมา   สำหรับแผนก ฝ่ายสนับสนุน
ชื่อคณะการประชุม ACT TALK 1/65
รายละเอียด

ห้องประชุม 203

อนุมัติ07/01/2565 เวลา 10:08:42
วันที่ใช้ห้อง 14 ม.ค. 65 เวลา 10:00   ถึงวันที่   14 ม.ค. 65 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวปริญวีณ์ อรุณเมธีรัศม์   สำหรับแผนก ฝ่ายสนับสนุน
ชื่อคณะการประชุม การตรวจสอบบัญชีประจำปี 2564
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 33 รายการ