ปฏิทินการใช้ห้อง

เมษายน 2564
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1
มีรายการจอง
 
2 3
4
มีรายการจอง
 
5 6
วันจักรี
7
มีรายการจอง
 
8
มีรายการจอง
 
9
มีรายการจอง
 
10
11 12 13
วันสงกรานต์
14
วันสงกรานต์
15
วันสงกรานต์
16 17
18 19
มีรายการจอง
 
20
มีรายการจอง
 
21
มีรายการจอง
 
22 23 24
25 26 27 28
มีรายการจอง
 
29
มีรายการจอง
 
30
มีรายการจอง
 
 


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม 201

อนุมัติ12/03/2564 เวลา 14:59:53
วันที่ใช้ห้อง 01 เม.ย. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 เม.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายไมตรี สูงสุด   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารสภาสถาปนิก ครั้ง 3/2564
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ25/03/2564 เวลา 11:45:54
วันที่ใช้ห้อง 01 เม.ย. 64 เวลา 17:00   ถึงวันที่   01 เม.ย. 64 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอารียา วงษ์ยิ้ม   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนา ฝึกอบรม
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานจัดตั้งสถาบันสภาสถาปนิก 4/2564
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ05/03/2564 เวลา 11:33:48
วันที่ใช้ห้อง 04 เม.ย. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 เม.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม ตรวจข้อสอบวิชาทักษะในการวางผังและออกแบบ สาขาหลักฯ ครั้งที่ 3/2563
รายละเอียด

ห้องประชุม 203

อนุมัติ06/04/2564 เวลา 18:15:52
วันที่ใช้ห้อง 07 เม.ย. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   07 เม.ย. 64 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นางสาวลูกปัด ปั้นมา   สำหรับแผนก ฝ่ายสนับสนุน
ชื่อคณะการประชุม หารือ act talk
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ07/04/2564 เวลา 09:38:47
วันที่ใช้ห้อง 07 เม.ย. 64 เวลา 14:00   ถึงวันที่   07 เม.ย. 64 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ นางสาวอชิรญา โชคอภิจินดา   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม หารือ กฎกระทรวงกำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ฯ พ.ศ.2564
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ07/04/2564 เวลา 08:54:35
วันที่ใช้ห้อง 07 เม.ย. 64 เวลา 15:00   ถึงวันที่   07 เม.ย. 64 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสาวทิพวรรณ์ บุตรพรม   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 2/2563
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ03/03/2564 เวลา 09:09:02
วันที่ใช้ห้อง 08 เม.ย. 64 เวลา 09:00   ถึงวันที่   08 เม.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวจารุวรรณ สอนรมย์   สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ชื่อคณะการประชุม ตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษารับรองหลักสูตร ปวส. วท.พิษณุโลก
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ12/03/2564 เวลา 15:00:22
วันที่ใช้ห้อง 08 เม.ย. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   08 เม.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายไมตรี สูงสุด   สำหรับแผนก ฝ่ายอำนวยการ
ชื่อคณะการประชุม คณะกรรมการสภาสถาปนิก ครั้งที่ 3/2564
รายละเอียด

ห้องประชุม 202

อนุมัติ31/03/2564 เวลา 10:53:45
วันที่ใช้ห้อง 08 เม.ย. 64 เวลา 18:00   ถึงวันที่   31 มี.ค. 64 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ นางสาวลูกปัด ปั้นมา   สำหรับแผนก ฝ่ายสนับสนุน
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงาน ACT TALK 8/64
รายละเอียด

ห้องประชุม 201

อนุมัติ12/03/2564 เวลา 08:58:45
วันที่ใช้ห้อง 09 เม.ย. 64 เวลา 15:00   ถึงวันที่   09 เม.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายจุติบดี จันทรางศุ   สำหรับแผนก ฝ่ายสนับสนุน
ชื่อคณะการประชุม คณะทำงานสรรหาเเละประชาสัมพันธ์หลักสูตร EXACT รุ่นที่ 3
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 23 รายการ