รายละเอียดการจอง

ห้องประชุม 201

จำนวนที่นั่ง 20 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 07 เม.ย. 64 เวลา 15:00
ถึงวันที่ 15 เม.ย. 64 เวลา 18:00
ยกเลิก

10/03/2564 เวลา 14:35:43

เลขที่ใบจอง REV64030022 วันที่เวลา 10 มีนาคม 2564 เวลา 14:35
ชื่อคณะการประชุม คณะอนุกรรมการเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 2/2564
ประธานการประชุม นายประภากร วทานยกุล
จำนวนผู้เข้าประชุม 10
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ
ผู้ขอใช้ นางสาวทิพวรรณ์ บุตรพรม โทรศัพท์ติดต่อ 151
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ