รายละเอียดการจอง

ห้องโถง ชั้น 3

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 25 ม.ค. 65 เวลา 08:00
ถึงวันที่ 27 ม.ค. 65 เวลา 17:00
อนุมัติ

07/01/2565 เวลา 15:40:34

เลขที่ใบจอง REV65010014 วันที่เวลา 07 มกราคม 2565 เวลา 15:40
ชื่อคณะการประชุม สอบออนไลน์ สาขาหลัก 2/2564
ประธานการประชุม พี่ดรีม
จำนวนผู้เข้าประชุม 10
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก ฝ่าย 2 งานวิชาการ พัฒนาวิชาชีพ
ผู้ขอใช้ นางสาวอำไพ โพธิ์พันธุ์ โทรศัพท์ติดต่อ 153
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ