รายละเอียดการจอง

ห้องประชุม 202

จำนวนที่นั่ง 15 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 27 ม.ค. 65 เวลา 13:00
ถึงวันที่ 27 ม.ค. 65 เวลา 14:00
อนุมัติ

24/01/2565 เวลา 10:50:53

เลขที่ใบจอง REV65010038 วันที่เวลา 24 มกราคม 2565 เวลา 10:50
ชื่อคณะการประชุม นายกหารือ Art4d
ประธานการประชุม นายกสภาสถาปนิก
จำนวนผู้เข้าประชุม 0
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายสนับสนุน
ผู้ขอใช้ นางสาวลูกปัด ปั้นมา โทรศัพท์ติดต่อ 175
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ