รายละเอียดการจอง

ห้องประชุมทางไกล (Zoom Meeting) ID:6623182132

จำนวนที่นั่ง 100 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 27 ม.ค. 65 เวลา 17:00
ถึงวันที่ 27 ม.ค. 65 เวลา 19:00
อนุมัติ

24/01/2565 เวลา 20:25:17

เลขที่ใบจอง REV65010044 วันที่เวลา 24 มกราคม 2565 เวลา 20:25
ชื่อคณะการประชุม ACT TALK 3/65
ประธานการประชุม นาวาตรีธเนศวร์
จำนวนผู้เข้าประชุม 0
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายสนับสนุน
ผู้ขอใช้ นางสาวลูกปัด ปั้นมา โทรศัพท์ติดต่อ 175
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ