รายละเอียดห้องประชุม

ชื่อห้อง ห้องประชุม 202
จำนวนที่นั่ง 15 ที่นั่ง
สถานะ ปกติ
อาคาร/สถานที่ ชั้น 2 สภาสถาปนิก
ค่าเช่า:นาที 0.00 บาท
รายละเอียดห้อง
ผู้ดูแลห้อง นางสาวปรานอม คำสี
เบอร์ติดต่อ 250

ภาพประกอบ