รายละเอียดห้องประชุม

ชื่อห้อง ห้องประชุมทางไกล (Zoom Meeting) ID:6623182132
จำนวนที่นั่ง 100 ที่นั่ง
สถานะ ปกติ
อาคาร/สถานที่
ค่าเช่า:นาที 0.00 บาท
รายละเอียดห้อง
ผู้ดูแลห้อง
เบอร์ติดต่อ

ภาพประกอบ