Home<- ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศ


ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง JUNIOR LIGHTING DESIGNER

วันที่ 12/03/2018


รายละเอียด

รับสมัครตำแหน่ง JUNIOR LIGHTING DESIGNER คุณสมบัติ - จบปริญญาตรีทางด้านสถาปัตยกรรม /สถาปัตยกรรมภายใน / มัณฑนศิลป์ / Landscape or Urban architecture - มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษปานกลาง กล้าฟัง พูด อ่าน เขียน - มีใจรักทางด้านการออกแบบแสงสว่าง - ทำงานโปรแกรม Autocad/ Photoshop / Sketch up ได้ - ไม่มีประสบการณ์การทำงาน หรือมีประสบการณ์ไม่เกิน 2 ปี หากสนใจ สามารถส่ง Resume + Portfolio + Transcript + เงินเดือนที่ต้องการ มาได้ที่ dazzleds@gmail.com

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 12/03/2018 to 30/04/2018

ข้อมูลบริษัท

DAZZLE

บุคคลที่ติดต่อ:
We are specialist of hotels and resorts lighting. You can find our profile in website, http://www.dzzdesign.com