สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟัง
ข้อคิดเห็น
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP
ACT
SHOP

การหางานสถาปนิก

วันที่ บริษัท ตำแหน่ง รายละเอียด
18/09/2020 สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย สถาปนิก 3-5 ฝ่ายแผนแม่บทและมาตรฐานงานกายภาพ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ รายละเอียด
16/09/2020 4b architects Co.,Ltd. Architect รายละเอียด
14/09/2020 บริษัท ไทยโทดะ คอร์ปอเรชั่นจำกัด ตำแหน่งพนักงานเขียนแบบ / พนักงานเขียนแบบอาวุโส รายละเอียด
08/09/2020 บริษัท : ซี.อี.เอส. จำกัด Design Architects / พนักงานเขียนแบบอวุโส รายละเอียด
01/09/2020 บริษัท สเคปอาร์คิเต็ค จำกัด ผู้ช่วยสถาปนิก 3 ตำแหน่ง ไม่ต้องมีประสบการณ์ 2.สถาปนิก 2 ตำแหน่ง ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป 3.ผู้ช่วยภูมิสถาปนิก 2 ตำแหน่ง ไม่ต้องมีประสพการณ์ 4.สถาปนิกผังเมืองชุมชน 2 ตำแหน่ง ไม่ต้องมีประสบการณ์ รายละเอียด
06/08/2020 Archetype Thailand Architect Team Leader รายละเอียด
14/07/2020 Imaginary Objects Senior Architect รายละเอียด
14/07/2020 Imaginary Objects Senior Architect รายละเอียด
22/06/2020 Double Space Design c.,ltd Creative Architect รายละเอียด
22/06/2020 Double Space Design c.,ltd Architect รายละเอียด
07/02/2020 BSY construction Bim modeler รายละเอียด
07/02/2020 BSY construction ฺฺBim modeler รายละเอียด
30/01/2020 Modern life interior design สถาปนิกออกแบบภายใน 2 ตำแหน่ง รายละเอียด