สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟัง
ข้อคิดเห็น
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP
ACT
SHOP

การหางานสถาปนิก

วันที่ บริษัท ตำแหน่ง รายละเอียด
01/06/2020 Dersyn Studio Co.,Ltd. Junior Architect (สัญญาจ้าง 6 เดือน) รายละเอียด
01/06/2020 Dersyn Studio Co.,Ltd. Architect รายละเอียด
16/05/2020 บริษัท เอ็นจีเอส เอ็นจิเนียริ่ง 2019 จำกัด สถาปนิก ผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร รายละเอียด
16/05/2020 บริษัท เอ็นพีเอส เอ็นจิเนียริ่ง 2019 จำกัด สถาปนิก ควบคุมงานก่อสร้าง รายละเอียด
12/05/2020 บริษัทดับเบิ้ลสเปซ ดีไซน์ จำกัด Creative Architect 1 ตำแหน่ง รายละเอียด
12/05/2020 บริษัทดับเบิ้ลสเปซ ดีไซน์ จำกัด Architect 2 ตำแหน่ง รายละเอียด
20/04/2020 VARY DESIGN ฺBKK สถาปนิก รายละเอียด
07/02/2020 BSY construction Bim modeler รายละเอียด
07/02/2020 BSY construction ฺฺBim modeler รายละเอียด
30/01/2020 Modern life interior design สถาปนิกออกแบบภายใน 2 ตำแหน่ง รายละเอียด
24/08/2019 G.PLAN DESIGN LIMITED 063-289-5645 Interior Designer 2 ตำแหน่ง รายละเอียด
14/08/2019 โรงแรมมิตร์ บีช (พัทยาเหนือ ซ.3) Sr.Architect /Architect / Jr. Architect (Urgent) รายละเอียด
14/08/2019 โรงแรมมิตร์ บีช (พัทยาเหนือ ซ.3) ่Sr. รายละเอียด