รวมถึงส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการส่งเสริมและเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกของสภาสถาปนิกให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และมีการออมเงินเพื่อสร้าง ความมั่นคงแก่ตนเองและครอบครัว ในอัตราพิเศษ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง actforumexpo.com
ร่วมพูดคุยกับ คุณเมธินี สุวรรณะบุณย์ ผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส Project Development บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ถึงมุมมองที่มีต่อคำว่า "CLIENT" และ "คลายอั้น"
ร่วมพูดคุยกับ คุณชัยยุทธ ชินมหาวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ถึงมุมมองที่มีต่อคำว่า "CLIENT" และ "คลายอั้น"
ร่วมพูดคุยกับ คุณจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์ Head of Property and Asset Management จาก โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) ถึงมุมมองที่มีต่อคำว่า "CLIENT" และ "คลายอั้น"
ผ่านมาแล้วสำหรับกิจกรรมสัมมนาสถาปัตยกรรม 4 สาขา ACT TALK ครั้งที่ 2 ‘CLIENTS : คลายอั้น คลี่ความในใจของลูกค้า’ ซึ่งสภาสถาปนิกได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สภาสถาปนิกจัดการสัมมนา ACT TALK ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ "CLIENTS คลายอั้น คลี่ความในใจของลูกค้า”
CLIENTS คลายอั้น คลี่ความในใจของลูกค้า 4 วิทยากรมากประสบการณ์ มาร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์และประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับสถาปนิกให้กับผู้ฟังที่สนใจ
4 วิทยากรมากประสบการณ์ มาร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์และประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับสถาปนิกให้กับผู้ฟังที่สนใจ
ที่ในงานนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับฟังมุมมองและคำแนะนำจากฝั่งผู้ประกอบการถึงแนวทางต่างๆ ในการทำงานร่วมกับสถาปนิกและนักออกแบบ
“คุณชัยยุทธ ชินมหาวงศ์” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
“คุณจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์” Head of Property and Asset Management, Jones Lang Lasalle(Thailand) Limited.

VIEW MORE