รวมถึงส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการส่งเสริมและเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกของสภาสถาปนิกให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และมีการออมเงินเพื่อสร้าง ความมั่นคงแก่ตนเองและครอบครัว ในอัตราพิเศษ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง actforumexpo.com
ร่วมพูดคุยกับ คุณเมธินี สุวรรณะบุณย์ ผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส Project Development บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ถึงมุมมองที่มีต่อคำว่า "CLIENT" และ "คลายอั้น"
ร่วมพูดคุยกับ คุณชัยยุทธ ชินมหาวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ถึงมุมมองที่มีต่อคำว่า "CLIENT" และ "คลายอั้น"

VIEW MORE