เลื่อนการจัดทดสอบความรู้ ทั้ง 4 สาขา
ที่จะจัดขึ้นในวันเสารที่ 28 มีนาคม 2563  โดยขอให้ติดตามวันและเวลาที่เปลี่ยนแปลงใหม่  โดยสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง www.act.or.th และ FB สภาสถาปนิก
มีโครงการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบปรับปรุงอาคาร ในส่วนจุดคัดกรอง และส่วนดูแลผู้ป่วย Covid-19 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
โดยมีวัตถุประสงค์​หลักในการระดมสมาชิกและบุคคลากรทางด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบในสาขาต่างๆ ให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์​เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 อยู่ในขณะนี้ โดยในขั้นต้นนี้มีแผนงานแบ่งออกเป็น 4 โครงการ 

VIEW MORE