ประกาศ !! เพิ่มรอบสอบฯ รหัสวิชา 12 ความรู้ทางสถาปัตยกรรม(สาขาสถาปัตยกรรมหลัก) สอบวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563
สมาชิกที่สนใจกระบวนการการออกแบบ แบบมีส่วนร่วมหรือให้ข้อคิดเห็น สามารถติดต่อได้ที่ นางสาวณิชาบูล ทองบ่อ โทร 089-205-9533 หรือ โทร 095-659-8282
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนเป็นต้นไป เวลา 10.00-15.30 น.
เลื่อนการจัดทดสอบความรู้ ทั้ง 4 สาขา

VIEW MORE