Home<- ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศ


ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง นักวิจัย

วันที่ 04/01/2019


รายละเอียด

โครงการ: โครงการบูรณาการสหศาสตร์เพื่อสังคมสูงวัย (จุฬาอารี) จำนวนที่ต้องการ: 1-2 คน สถานที่ทำงาน(จังหวัด): คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เงินเดือน: ตามประสบการณ์และความสามารถ คุณสมบัติ: 1. อายุ 22-30 ปี 2. เพศหญิง และ ชาย 3.ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (หรือสูงกว่า) สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือ สถาปัตยกรรมภายใน 4. มีความสนใจทำงานด้านผู้สูงอายุและคนพิการเป็นพิเศษ 5. สามารถใช้โปรแกรม Sketch Up, Autocad, Photoshop, Illustratorและอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 6. มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ตรงเวลา มนุษย์สัมพันธ์ดี และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 7. มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัย จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน: -ประสานงาน ออกภาคสนาม และดำเนินงานในโครงการวิจัย (ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล/แปลผล/ เขียนรายงาน) -ออกแบบปรับปรุงบ้าน/อาคารสำหรับผู้สูงอายุ บุคคลที่ติดต่อได้: คุณชัยญาสิทธิ์ ศันสนะวีรกุล ที่อยู่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน เบอร์โทรศัพท์ : 085-146-5811 Email : udchula@gmail.com คุณวิลาสินี (มาย) 091-009-3587 Email : vilalux9@gmail.com

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 04/01/2019 to 31/03/2019

ข้อมูลบริษัท

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บุคคลที่ติดต่อ:
โครงการบูรณาการสหศาสตร์เพื่อสังคมสูงวัย (จุฬาอารี) เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของหลายคณะในจุฬาลงกรณ์ฯ เพื่อผู้สูงอายุเป็นหลัก ในส่วนของเนื้องานจะอยู่ในส่วนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นการลงสำรวจศึกษาทำวิจัยและออกแบบปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ โดยโครงการนี้ทำด้วยกัน 4 พื้นที่ในกรุงเทพฯ 80 หลัง โดยใช้เวลาทั้งหมด 3 ปี