สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Architect / Interior Designer

วันที่ 29/06/2019


รายละเอียด

• มีความสนใจและชำนาญด้านการออกแบบพื้นที่ • สามารถใช้โปรแกรม Sketchup และ Photoshop ขั้นสูง • สามารถเขียนแบบและมีความเข้าใจโครงสร้างเบื้องต้น และพร้อมเรียนรู้เพิ่มเติม • มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบเชิงกราฟฟิก recruit@passa.co.th Facebook: https://www.facebook.com/Passa.Installation.Art/


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 29/06/2019 to 31/07/2019


ข้อมูลบริษัท

Passa Installation Art Co.,Ltd


บุคคลที่ติดต่อ: