สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง สถาปนิกออกแบบวางผังโครงการ

วันที่ 18/07/2019


รายละเอียด

ประสบการณ์ 3 ปี หน้าที่และความรับผิดชอบ: -สามารถออกแบบผังโครงการ เขียนแบบวางผังโครงการ (Master Plan) และแบบสำหรับยื่นขออนุญาตให้ถูกต้อง -ประสานงานภายในองค์กร และบริษัทภายนอก ให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีภายใต้ระยะเวลา ที่กำหนดไว้ คุณสมบัติ: -วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาผังเมือง,สาขาภูมิสถาปัตย์ หรือเทียบเท่า -มีความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายก่อสร้างเป็นอย่างดี -มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างงานสาธารณูปโภค -มีความรู้พื้นฐานด้านประมาณราคา และสามารถประเมินได้ -สามารถใช้โปรแกรม AUTO CAD, Sketch up, photoshop ได้


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 18/07/2019 to 31/08/2019


ข้อมูลบริษัท

Dersyn Studio Co.,Ltd.


บุคคลที่ติดต่อ:

บุคคลที่ติดต่อได้ : คุณ ศราวุธ ที่อยู่บริษัท : 9/49 โครงการ เวิร์คเพลส ราชพฤกษ์-จรัญฯ แขวง บางแวก เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 เบอร์โทรศัพท์ : 0814010135 เบอร์แฟ็กซ์ : Email : desyn_@hotmail.com