สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง สถาปนิกโครงการ

วันที่ 07/08/2019


รายละเอียด

1. บริหารควบคุมงานก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรมภายในโครงการ 2. ตรวจสอบ และแก้ไขแบบ 3. ตรวจสอบราคางานสถาปัตยกรรม 4. ติดตามและรายงานความคืบหน้าด้านงานตกแต่งภายในหรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 5. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องให้แก้ไขการออกแบบทุกด้านให้ตรงตามความต้องการของผู้บริหาร


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 07/08/2019 to 31/08/2019


ข้อมูลบริษัท

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

คุณสมบัติ : 1. อายุ 32 – 45 ปี 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม 3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 4. ประสบการณ์ 12 ปี ขึ้นไป 5. สถานที่ปฎิบัติงาน หาดใหญ่ สงขลา ติดต่อ คุณเนาวรัตน์ / แผนกสรรหาว่าจ้าง โทร : 089-168-7839, 02-751-5100-5 ต่อ 3 อีเมล : Recruit@cel.co.th www.cel.co.th