Home
  • 23.07.61
  • วันนี้เวลา 10.30น.นายกสภาสถาปนิกเข้าบันทึกเทปรายการ คิดเพื่อชาติวันนี้เวลา 10.30น.พลเรือเอกฐนิธ กิตติอำพน นายกสภาสถาปนิก เข้าบันทึกเทปรายการ คิดเพื่อชาติ ออกอากาศทางช่อง TNN 24 ในประเด็น "นโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนสภาสถาปนิก"