Home
  • 10.01.62
  • ประกาศผลสอบระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561ประกาศผลสอบ ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ครั้งที่
3 ประจำปี 2561


Download ประกาศผลสอบ


ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนทุกรายวิชาตามที่กำหนดแต่ละสาขา
จะต้องลงทะเบียนอบรมฯ วันที่ 11 - 21 มกราคม
2562 เท่านั้น พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมต่อบัตรสมาชิกสภาสถาปนิก (เพิ่มเติม)
เพื่อให้อายุบัตรสมาชิกตรงกับใบอนุญาตฯที่จะได้รับในวันที่เข้าการอบรมทั้งนี้
เพื่อให้อายุสมาชิกสภาสถาปนิกและอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมมีวันหมดอายุตรงกัน

จึงขอให้ผู้ผ่านการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตฯ
ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
ที่จะต้องลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมการอบรมความรู้ฯ จำนวน 1,500.00 บาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ
จำนวน 2,500.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000.00 บาท วันที่ 11 - 21 มกราคม 2562 จะต้องชำระค่าบำรุงสมาชิกสภาสถาปนิกเพิ่มเติม (รายละไม่เกิน
1,000.00 บาท) เพื่อให้อายุสมาชิกสภาสถาปนิกและอายุใบอนุญาตฯ
ที่จะได้รับให้มีวันหมดอายุตรงกัน
(คำนวณจากวันถัดจากวันหมดอายุของบัตรสมาชิกแต่ละราย
ถึงวันที่ใบอนุญาตฯ ที่จะได้รับหมดอายุ โดยจะคิดบำรุงเฉลี่ยเป็นรายวันจากอัตราค่าบำรุงสมาชิกราย
5 ปี)

Download ดูกำหนดการอบรม

Download หน้าเว็ปลงทะเบียนสอบ


หลักฐานที่นำมาในวันอบรม


- บัตรสมาชิกสภาสถาปนิก


เครื่องแต่งกายสำหรับการอบรม


ผู้ชาย


1.เสื้อ : เสื้อเชิ้ตมีปก สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่นสีขาว สีอ่อน
แขนยาว ชายเสื้อใส่ไว้ในกางเกง


2. กางเกง : กางเกงสแลคสีเรียบไม่ฉูดฉาด
ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า สีกากี สีเทา


3. รองเท้า :
รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล ใส่ถุงเท้า


4. ทรงผม : ทรงผมเรียบร้อย ถ้าผมยาวเกินไหล่ให้มัดหรือรวบให้เรียบร้อย


ผู้หญิง

1. เสื้อ : เสื้อแบบสุภาพ สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่นสีขาว สีอ่อน

2.
กระโปรงหรือกางเกง : กระโปรงความยาวเสมอเข่า
กางเกง:กางเกงสแลค สีเรียบไม่ฉูดฉาด


ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า
สีกากี สีเทา


3. รองเท้า :
รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม เช่น สีดำ
หรือสีน้ำตาล


ข้อห้ามสำหรับผู้เข้าอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ


ห้าม :
เสื้อ กระโปรง หรือกางเกงที่เป็นยีนส์


ห้าม : เสื้อยืดคอกลม
เสื้อยืดที่มีปก


ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องเครื่องแต่งกายอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าอบรม