เนื่องด้วยสถานการณ์การเเพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของเชื้อไวรัส COVID-19 สภาสถาปนิกจึงได้ออกมาตรการรองรับสำหรับบุคลากรของสภาสถาปนิก ตามประกาศ ดังนี้ --

13 มี.ค. 2563เนื่องด้วยสถานการณ์การเเพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของเชื้อไวรัส COVID-19 สภาสถาปนิกจึงได้ออกมาตรการรองรับสำหรับบุคลากรของสภาสถาปนิก ตามประกาศ ดังนี้

และทางสภาขออนุญาตปิดทางขึ้นด้านหลังและลิฟต์ชั่วคราว สำหรับผู้มาติดต่อทุกท่านกรุณาเข้าสู่อาคารเฉพาะด้านหน้าเท่านั้น เพื่อผ่านมาตรการที่ทางสภาฯได้จัดเตรียมไว้<< ดูทั้งหมด>>