Home

  • 22.03.62 พลเรือเอกฐนิธ กิตติอำพน นายกสภาสถาปนิกให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ เสียงจากนักอสังหาฯ CLICKเพื่ออ่านข้อมูล


  • ดูรายละเอียด
  • 20.03.62 แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิกประจำปี 2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 CLICK


  • ดูรายละเอียด
  • 18.03.62 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่อบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ประจำปี 2562


  • ดูรายละเอียด
  • 15.03.62 สภาสถาปนิกขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ นายศักดิ์ชัย ยวงตระกูล อดีตอุปนายกสภาสถาปนิกคนที่หนึ่งและประธานอนุกรรมการกฎหมายและข้อบังคับโดยสภาสถาปนิกเป็นเจ้าภาพในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 จึงขอเรียนเชิญสมาชิก ร่วมงานสวดอภิธรรมอ่านรายละเอียด Click


  • ดูรายละเอียด
  • 17.01.62 ประกาศกำหนดวัน เวลาสอบ 4 สาขา ระดับภาคีสถาปนิก ประจำปี 2562


  • ดูรายละเอียด
HTML hit counter - Quick-counter.net

ติดต่อผู้ตรวจสภาสถาปนิก