Home

  • 24.05.60 กำหนดการสมัครทดสอบมาตรฐานความรู้สำหรับ สถ.บ. สถาปัตยกรรม (พ.ศ. 2548) ม.ราชภัฏเชียงราย ,สถ.บ. สถาปัตยกรรม (พ.ศ. 2552)ม.แม่โจ้,วท.บ.สถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทอสังหาริมทรัพย์(พ.ศ. 2553) ม.ธรรมศาสตร์


  • ดูรายละเอียด
  • 27.04.60 วัตถุประสงค์ของโครงการสถาปนิกอาสา


  • ดูรายละเอียด
  • 08.05.60 ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี โดยแขวงทางหลวงสิงห์บุรี เรื่อง


  • ดูรายละเอียด
  • 27.03.60 ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบเเละรายละเอียดการสมัครทดสอบความรู้ เพื่อขอรับใบอนุญาตฯสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ( สำหรับผู้สอบเเก้ตัว )


  • ดูรายละเอียด
  • 10.04.60 ประกาศรายชื่อเข้ารับการอบรมระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 22เมษายน 2560 ณ สำนักงานสภาสถาปนิก


  • ดูรายละเอียด
HTML hit counter - Quick-counter.net

ติดต่อผู้ตรวจสภาสถาปนิก