Home

  • 13.07.61 ขอแสดงความยินดีกับนายกสภาสถาปนิกคนใหม่ พลเรือเอกฐนิธ กิตติอำพน และคณะกรรมการสภาสถาปนิกวาระ พ.ศ.2561-2564


  • ดูรายละเอียด
  • 16.07.61 หนังสือข้อแนะนำทางสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับภัยพิบัติ


  • ดูรายละเอียด
  • 11.07.61 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกเเบบร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการพัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling


  • ดูรายละเอียด
  • 09.07.61 ประกาศกำหนดการสอบ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 2 ปี2561


  • ดูรายละเอียด
  • 04.07.61 ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ สาขาสถาปัตยกรรมภายในฯ


  • ดูรายละเอียด
HTML hit counter - Quick-counter.net

ติดต่อผู้ตรวจสภาสถาปนิก