Home

  • 15.03.61 ร่างรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจำปี 2560


  • ดูรายละเอียด
  • 12.03.61 ประกาศสภาสถาปนิก เรื่อง ขยายระยะเวลาการสมัคร กำหนดระยะเวลารับสมัครการสรรหากรรมการจรรยาบรรณ


  • ดูรายละเอียด
  • 09.03.61 สภาวิศวกรแแจ้งกำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร ( สมัยที่ 7 )


  • ดูรายละเอียด
  • 09.03.61 ประกาศสภาสถาปนิก เรื่อง ชี้เเจงและทำความเข้าใจ ร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก ( ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ประเด็นเเก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ


  • ดูรายละเอียด
  • 26.02.61 ประกาศคณะกรรมการสภาสถาปนิกที่ 2/2561 เรื่อง การสมัคร กำหนดระยะเวลารับสมัคร และสรรหาเพื่อเเต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ ( สมัยที่ 6 )


  • ดูรายละเอียด
HTML hit counter - Quick-counter.net

ติดต่อผู้ตรวจสภาสถาปนิก