สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Project Manager 1 Position

วันที่ 08/07/2019


รายละเอียด

วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาสถาปัตยกรรม,ภูมิสถาปัตยกรรม,หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง/ประสบการณ์ทำงาน 2-5 ปีขึ้นไป/มีประสบการณ์บริหารจัดการโครงการทั้งด้านการเขียนแบบ และเป็นที่ปรึกษาให้กับงานด้านภูมิสถาปัตยกรรม/จัดเตรียมตารางทำงาน และจัดสรรบุคลากรเพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน/สามารถใช้โปรแกรม Sketch up, Photo shop, Auto Cad ได้เป็นอย่างดี


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 08/07/2019 to 31/07/2019


ข้อมูลบริษัท

LANDSCAPE TECTONIX LIMITED


บุคคลที่ติดต่อ:

บริษัท แลนด์สเคปเทคโทนิคส์ จำกัด เลขที่ 152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ชั้น 14 ยูนิต 14-01 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร10500 Tel. 02-266-5898-99 E-mail : info@landscapetectonix.com / hr@landscapetectonix.com