สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟัง
ข้อคิดเห็น
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP
ACT
SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง รับสมัคร สถาปนิก วิศวกรโยธา

วันที่ 10/07/2019


รายละเอียด

ต้องการรับสมัคร สถาปนิก 1 ตำแหน่ง วุฒิ สถ.บ. มีใบ ประกอบวิชาชีพ ภาคีสถาปัตยกรรม ใช้โปรแกรมออกแบบ sketchup ได้ดี สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ Autocad ได้ดี วิศวกรโยธา 1 ตำแหน่ง วุฒิ วศ.บ. มีใบ ประกอบวิชาชีพ ภาคีวิศวกรโยธา สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ Autocad ได้ดี ถ้ามีประสบการณ์ออกแบบได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานที่หน่วยงานก่อสร้าง อ. หนองใหญ่ จ. ชลบุรี ได้ ผู้ช่วยสถาปนิก 1ตำแหน่ง วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ทางสถาปัตยกรรม หรือ ก่อสร้าง ใช้โปรแกรมออกแบบ sketchup ได้ดี สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ Autocad ได้ดี ทุกตำแหน่งสามารถทำงาน ที่สำนักงานอาคารพาณิชย์ ซ.1 ห้างแม็กแวลู อัสสัมชัญ อ. ศรีราชาจ. ชลบุรีได้ หากไม่มีภูมิลำเนาในศรีราชา บริษัทฯสามารถจัดหาที่พักให้ได้ ท่านที่สนใจสามารถส่ง RESUME และแจ้งเงินเดือนที่ต้องการมาที่อีเมล์ : sriracha.arc@gmail.com


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 10/07/2019 to 30/09/2019


ข้อมูลบริษัท

บจก. ศรีราชาอาร์คิเตค แอนด์ เอ็นจิเนียร์


บุคคลที่ติดต่อ:

บริษัท ศรีราชาอาร์คิเตค แอนด์ เอ็นจิเนียร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางบริการวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมเป็นหลัก มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับความต้องการบริการดังกล่าวในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งกำลังมีการขยายตัวของเขตอุตสาหกรรม พาณิชย- กรรม และชุมชนอย่างต่อเนื่อง บริษัท ศรีราชาอาร์คิเตค แอนด์ เอ็นจิเนียร์ จำกัด เป็นหนึ่งของบริษัทในเครือศรีราชาโฮลดิ้งกรุ๊ป ที่มีธุรกิจอยู่หลากหลายแขนง ทั้งอสังหาริมทรัพย์ สิ่งพิมพ์ คอมพิวเตอร์และไอที สื่อโฆษณา ออกแบบเว็บไซต์ และงานด้านกราฟฟิก ในช่วงแรกของการบริการส่วนหลักจะเป็นลูกค้าบริษัทกลุ่มในเครือฯ และได้ขยายตลาดไปยังลูกค้าซึ่งดำเนินธุรกิจอยู่ในพื้นที่จนถึงปัจจุบัน ลักษณะการให้บริการของบริษัท ศรีราชา อาร์คิเตค แอนด์ เอ็นจิเนียร์ จำกัด ได้แก่ อาคารสำนักงานอาคารชุดและที่อยู่อาศัย, อาคารโรงงาน และอาคารประกอบ, คลังสินค้า รวมถึงที่พักตากอากาศ