สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟัง
ข้อคิดเห็น
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP
ACT
SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง สถาปนิก

วันที่ 12/07/2019


รายละเอียด

Aesthetics Architects มองหาสถาปนิก จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยมีคุณสมบัติดังนี้ - จบปริญญาตรี หรือ โท สาขาสถาปัตยกรรม - มีประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี - รักงานออกแบบ - สามารถออกแบบได้ - บริหารจัดการงานได้ดี - หากได้ภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ - สวัสดิการพนักงาน กรุณาส่ง Portfolio จดหมายแนะนำตัวมายัง aesarch@gmail.com หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-278-0912-4


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 12/07/2019 to 15/08/2019


ข้อมูลบริษัท

บริษัท เอสเธติค อาร์คิเทค จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

บริษัทฯ ดำเนินการงานด้านออกแบบสถาปัตยกรรม มาแล้ว 27 ปี ทั้งโรงแรม หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงเรียน