สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟัง
ข้อคิดเห็น
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP
ACT
SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง ่Sr.

วันที่ 14/08/2019


รายละเอียด

คุณสมบัติ 1. วุฒิปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรม 2. มีประสบการณ์ด้านสถาปัตยกรรมหลัก อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไปและมีใบประกอบวิชาชีพ 3. มีทักษะในการใช้โปรแกรม AutoCad, Sketch up, Photo Shop, Microsoft Office 4. มีใจรักในการออกแบบ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะในการ Sketch ลายเส้นดี 5. สามารถทำออกแบบ และทำแบบรายละเอียด เขียนแบบก่อสร้างได้ 6. สามารถทำงานเป็นทีมได้ พร้อมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นๆ , มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี, มีความรับผิดชอบสูงต่องานที่ได้รับมอบหมาย, เข้าใจในความเป็นอาชีพสถาปนิก หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. สามารถวาง Concept Design ตั้งแต่เริ่มงาน ตลอดจนทำงานตามกระบวนการต่างๆได้ เคลียร์ Detail แบบก่อสร้างได้ ,มีความเข้าใจในเนื้องานตั้งเเต่ เริ่มออกเเบบจนกระทั่ง ก่อสร้างเเล้วเสร็จ 2. สามารถทำ Presentation โดย SketchUp หรือ Model หุ่นจำลอง ได้ดี เสนอผู้บริหารได้ 3. สามารถใช้โปรแกรม AutoCad, Sketch up, Photo Shop, Microsoft Officeและอื่นๆตามที่จำเป็น ได้เป็นอย่างดี 4. สามารถ Sketch งานได้ด้วยมือ พร้อมนำเสนอผู้บริหารข้าใจ 5. สามารถเริ่มงานได้ทันที 6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในเบื้องต้นได้


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 14/08/2019 to 14/08/2020


ข้อมูลบริษัท

โรงแรมมิตร์ บีช (พัทยาเหนือ ซ.3)


บุคคลที่ติดต่อ:

*สามารถส่ง CV มาได้ที่ e-mail: hr@mytthotel.com โทรสอบถามได้ที่ 038-259510 ติดต่อ ฝ่ายบุคคล หรือ เข้ามากรอกใบสมัครได้ด้วยตนเองที่โรงแรมมิตร์ บีช (พัทยาเหนือ) ซอย.3 วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.