สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟัง
ข้อคิดเห็น
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP
ACT
SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง สถาปนิกออกแบบ (Junior Architect)

วันที่ 26/09/2019


รายละเอียด

ความรับผิดชอบงาน - จัดทำแบบ Presentation - เขียนแบบก่อสร้าง - เคลียร์แบบงานดีไซน์ - ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น. คุณสมบัติ - จบการศึกษาสถาปัตยกรรมศาตร์บัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม - ประสบการณ์ 0-3 ปี - สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี เช่น Autocad, SketchUp, Potoshop, MS office - มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีมนุษยสัมพันธ์ดี ใฝ่เรียนรู้ และกระตือรือร้น - ผู้สนใจสามารถส่ง Resume และ Portfolio มาที่ E-mail : poomiwudht_co@yahoo.com


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 26/09/2019 to 15/10/2019


ข้อมูลบริษัท

บริษัท ภูมิวุฒิ จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

เลขที่ 326 ศูนย์วิจัย 4 (ซอยโรงเรียนญี่ปุ่น) ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 www.poomiwudht.com