สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟัง
ข้อคิดเห็น
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP
ACT
SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง architect or interior

วันที่ 07/10/2019


รายละเอียด

" i need your " - จริงใจ ซื้อสัตย์ คิดบวก - ทักษะการทำ sketch up, 3D max , auto cad , photoshop , illustrator ฯ


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 07/10/2019 to 30/11/2019


ข้อมูลบริษัท

VIP AVY


บุคคลที่ติดต่อ:

FB : vip-avy , vip-avy@hotmail.com สถานที่ทำงาน บางกรวย ศาลายา