สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟัง
ข้อคิดเห็น
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP
ACT
SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง สถาปนิก

วันที่ 18/11/2019


รายละเอียด

รายละเอียดงาน : ทำงานเขียนแบบ, รายละเอียดงานสถาปัตยกรรม และงานที่ได้รับมอบหมายจาก Project Manager พัฒนาแบบร่าง จากงาน Sketch, Concept design ทำแบบขยาย Shop drawing For Approval ทำแบบร่างเพื่อนำเสนอลูกค้า (Presentation) คุณสมบัติ : ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ อายุไม่เกิน 35 ปี มีประสบการณ์ 3-5 ปี สามารถใช้งานโปรแกรม Auto CAD, Sketch Up, Adobe Photoshop , Lumion , Revit ได้เป็นอย่างดี สามารถตัดต่อวิดีโอได้ และมีพื้นฐาน / เข้าใจวัสดุ งานโครงสร้าง และงานระบบที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความรับผิดชอบต่องาน พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, วุฒิภาวะ ตรงต่อเวลา สุขภาพแข็งแรง มีความกระตือรือร้น และ สามารถทำงานเป็นทีมได้ ***ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 18/11/2019 to 28/02/2020


ข้อมูลบริษัท

บริษัท ไซน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

บริษัท ไซน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2545 เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ที่ก่อตั้งโดยกลุ่มวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมต่างๆ สถาปนิก นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ความทางด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่เป็นส่วนสำคัญ ในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การได้มีส่วนสร้างสรรค์ ความเจริญด้านอุตสาหกรรม ให้เจริญรุดหน้าเท่าเทียมอารยประเทศอื่นๆ โดยไม่แสวงหาผลกำไรเกินกว่ามาตรฐานในการประกอบธุรกิจ ปัจจุบันบริษัทฯได้รับรอง มาตรฐาน ISO9001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานบริหารคุณภาพ โดยได้รับการรับรองจากบริษัท SGS ซึ่งแต่งตั้งโดย National Accreditation Council of Thailand. (NAC)