สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟัง
ข้อคิดเห็น
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP
ACT
SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง นักออกแบบพนักงานชั่วคราว

วันที่ 06/12/2019


รายละเอียด

นักออกแบบพนักงานชั่วคราว (Contract) จำนวน 1 อัตรา ด่วน!!! คุณสมบัติ 1. วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรี ภาควิชา ออกแบบอุตสาหกรรม, สถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมภายใน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม : Auto CAD, Sketch UP, Illustrator, Photo shop, Corel DRAW, Microsoft Office 3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 4. ประสบการณ์1-2 ปี ลักษณะงานโดยสังเขป ออกแบบ, เขียนแบบ ธุรกิจเสริมต่างๆในสถานีบริการน้ำมัน เช่น 1. ออกแบบ วางแปลน Layout 2. งานสิ่งพิมพ์, Signage ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. ออกแบบตกแต่งภายใน , Furniture, Booth แสดงสินค้า 4. ประสานงานแบบ และงานผลิต สนใจส่งผลงาน ประวัติ ค่าตอบแทนที่ต้องการ และหลักฐานทางการศึกษา มาที่ คุณ สุจิตร 089-779-9910 Sujit_l@bangchak.co.th บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้นที่ 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 06/12/2019 to 06/02/2020


ข้อมูลบริษัท

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


บุคคลที่ติดต่อ:

เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้นที่ 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 สนใจส่งผลงาน ประวัติ ค่าตอบแทนที่ต้องการ และหลักฐานทางการศึกษา มาที่ คุณ สุจิตร 089-779-9910 Sujit_l@bangchak.co.th