สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟัง
ข้อคิดเห็น

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง สถาปนิก 2 ตำแหน่ง

วันที่ 17/12/2019


รายละเอียด

คุณสมบัติ วุฒิปริญญาตรีสถาปัตยกรรม สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Auto Cad, 3DMAX, Photoshop, Sketchup, ได้หรืออื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 17/12/2019 to 31/01/2020


ข้อมูลบริษัท

บริษัท แอล65แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ: