สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟัง
ข้อคิดเห็น
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP
ACT
SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Junior Architect (Based in Bangkok)

วันที่ 02/01/2020


รายละเอียด

Collaborate with senior architect on design projects - Help plan and design buildings/villas along with a team of architects. Brainstorm project ideas - Assist in reviewing project proposals and remaining a part of the process from conception through to development. Coordinate details of an architectural project - includes building specifications, dimensions, assisting with initial project research and outlining project schedules and tasks. Other related tasks assigned by management.


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 02/01/2020 to 01/02/2020


ข้อมูลบริษัท

KASA Development Co.,Ltd.


บุคคลที่ติดต่อ:

Collaborate with senior architect on design projects - Help plan and design buildings/villas along with a team of architects. Brainstorm project ideas - Assist in reviewing project proposals and remaining a part of the process from conception through to development. Coordinate details of an architectural project - includes building specifications, dimensions, assisting with initial project research and outlining project schedules and tasks. Other related tasks assigned by management.