สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟัง
ข้อคิดเห็น

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Junior Architect (Based in Bangkok)

วันที่ 02/01/2020


รายละเอียด

Collaborate with senior architect on design projects - Help plan and design buildings/villas along with a team of architects. Brainstorm project ideas - Assist in reviewing project proposals and remaining a part of the process from conception through to development. Coordinate details of an architectural project - includes building specifications, dimensions, assisting with initial project research and outlining project schedules and tasks. Other related tasks assigned by management.


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 02/01/2020 to 01/02/2020


ข้อมูลบริษัท

KASA Development Co.,Ltd.


บุคคลที่ติดต่อ:

Collaborate with senior architect on design projects - Help plan and design buildings/villas along with a team of architects. Brainstorm project ideas - Assist in reviewing project proposals and remaining a part of the process from conception through to development. Coordinate details of an architectural project - includes building specifications, dimensions, assisting with initial project research and outlining project schedules and tasks. Other related tasks assigned by management.