สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟัง
ข้อคิดเห็น
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Architect

วันที่ 30/01/2020


รายละเอียด

ออกแบบ/เขียนแบบ/3D ( อยากมีสบประการณ์ ) ที่สนใจทั้งงานออกแบบและงานตรวจหน้างานจริง


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 30/01/2020 to 26/02/2020


ข้อมูลบริษัท

บจก. โอเอ็นจี กรุ๊ป


บุคคลที่ติดต่อ: