สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟัง
ข้อคิดเห็น
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP
ACT
SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Architect (Based on Koh Samui)

วันที่ 21/01/2020


รายละเอียด

We are looking for a licensed Thai architect with 2 years’ experience to join our team. The candidate should have English skills, both spoken and written. Duties will include running projects, completing documentation packages and elements of design work. Computer skills should include Autocad, photoshop and sketchup skills all to a good standard. Additional rendering skills would be a bonus. Renumeration will be dependent on experience. If you are interested please send a cv and portfolio to info@fractal-arch.com


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 21/01/2020 to 31/03/2020


ข้อมูลบริษัท

Fractal Architecture & Design


บุคคลที่ติดต่อ:

We are a small design orientated Architecture studio based on Koh Samui, Thailand. Beyond Thailand we are also have numerous projects in Vietnam. Current projects include beach clubs, individual residences, residential developments and hotel design. Our website is www.fractal-arch.com