สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟัง
ข้อคิดเห็น
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP
ACT
SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Architect

วันที่ 28/01/2020


รายละเอียด

คุณสมบัติ : - จบปริญญาตรี ทางด้านสถาปัตยกรรมหลัก - มีประสบการณ์การทำงาน 3 - 5 ปี - ใช้โปรแกรม 3D ,Sketchup ,Autocad ,Photoshop, Archicad ได้ - โปรดส่งประวัติส่วนตัว และผลงาน (Portfolio) มาพิจารณาเพื่อนัดสัมภาษณ์ต่อไป ตามอีเมล์ interdes331@gmail.com


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 28/01/2020 to 30/04/2020


ข้อมูลบริษัท

Interdesign International Co., Ltd.


บุคคลที่ติดต่อ: