สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟัง
ข้อคิดเห็น
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP
ACT
SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง สถาปนิก

วันที่ 03/02/2020


รายละเอียด

คุณสมบัติ: ประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปี, มีความคิดสร้างสรรค์และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ, มีความเป็นมืออาชีพ รับผิดชอบ และสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลา, สามารถคิดและแก้ปัญหาในการออกแบบอย่างมีระบบ | คุณสมบัติอื่นๆ: หากสามารถใช้งานโปรแกรม Rhinoceros Archicad หรือ Lumion ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ | สวัสดิการ: โบนัสสิ้นปี (ขึ้นกับผลประกอบการและประสิทธิภาพการทำงาน), ประกันสุขภาพ, ประกันสังคม, ค่าล่วงเวลาและค่าอาหารเมื่อจำเป็นต้องทำงานล่วงเวลา, มีค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมตามประสบการณ์และ skill set


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 03/02/2020 to 31/03/2020


ข้อมูลบริษัท

บริษัท อัลโก้ อาร์คิเท็ค จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

ติดต่อคุณ ณภัทร, เบอร์โทรศัพท์ : 0860028000, Email : info@algoarchitects.com ที่อยู่บริษัท : เลขที่ 34-36 อาคาร Craftsman Hotel Bangkok ชั้น G ซ.พหลโยธิน11 ถ.พหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ 10400