สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟัง
ข้อคิดเห็น
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Interior Designer

วันที่ 05/02/2020


รายละเอียด

ตำแหน่ง : Interior Designer 2 อัตรา ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี. ( ระบุเงินเดือนใน Resume ) คุณสมบัติที่ต้องการ มีความรับผิดชอบ การเดินทางไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน มีความสามารถในการใช้โปรแกรม 3D max , Autocad ม Sketch Up ม Photoshop ได้ดี


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 05/02/2020 to 31/03/2020


ข้อมูลบริษัท

studio fine art


บุคคลที่ติดต่อ:

studio fine art co.,ltd. 33 Space ประดิพัทธิ์ 17 ห้อง A43. IG : studio.fine.art Email : studio_fine_art@hotmail.com