สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟัง
ข้อคิดเห็น
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP
ACT
SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง สถาปนิก

วันที่ 18/02/2020


รายละเอียด

1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป 2. ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป 3. มี Passion รักในงานออกแบบ มีรสนิยมที่ดี สามารถทำงานได้หลากหลาย หลายสไตล์ 4. มีความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เปิดกว้าง และมี vision 5. สามารถคิด Concept + styling, clear แบบ, clear design ได้, จบงานได้ 6. สามารถใช้ Program Auto Cad, Photoshop, Sketch up, 3DS MAX, V Ray และ Microsoft office 7. สามารถออกไปประชุมกับลูกค้า ตรวจงาน ทำ shop drawing 8. มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ 9. มีความเข้าใจในรายละเอียดของแบบก่อสร้าง วางแผนทีมงาน บริหาร Project และ manage งานได้ 10. มีความคิดต่อยอดรวมถึงการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ **มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ***สามรถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 18/02/2020 to 18/04/2020


ข้อมูลบริษัท

บริษัท โอเวอร์ เอ็กเพ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด


บุคคลที่ติดต่อ:

ติดต่อกลับได้ที่ 02-4978199 หรือ 083-5486466