สมัครสมาชิกใหม่
สมัคร
สมาชิกใหม่
สมัครสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ
สมัครสอบ
และอบรม
สมัครสถาปนิกอาสา
สมัคร
สถาปนิกอาสา
รับฟังความคิดเห็น
รับฟัง
ข้อคิดเห็น
หลักสูตร EXACT
หลักสูตร
EXACT
หลักสูตร EXACT
คำสั่งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
ACT SHOP
ACT
SHOP

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง Draftman

วันที่ 19/02/2020


รายละเอียด

สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD, Microsoft office, Adobe และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างคล่องแคล่ว หากใช้โปรแกรม SketchUp หรือโปรแกรมออกแบบ 3 มิติ อื่น ๆ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดงาน ลงรายละเอียดงานออกแบบทั้งงานสถาปัตยกรรม และงานตกแต่งภายในได้ มีความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุ ที่เหมาะสมกับงาน สามารถ ไปไซต์งานต่างจังหวัด และทำ shop drawing ตามหน้างานได้ หากสามารถขับรถได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลา: 19/02/2020 to 30/04/2020


ข้อมูลบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาโนซายส์


บุคคลที่ติดต่อ:

ONE POINT TO MILLION DESIGN ผู้ประสานงาน วินัย กว้างขวาง 063 1647 362