• 24.04.60
  • ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงเพื่อพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายเเดนทางหลวงหมายเลข 3157 ตอน เเสนตุ้ง-บ่อไร่ ระหว่าง กม. 28+650-กม.31+350 อ.บ่อไร่ จังหวัดตราด