• 24.04.60
  • ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงเพื่อพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายเเดนทางหลวงหมายเลข 3157 ตอน แสนตุ้ง-บ่อไร่ ระหว่าง กม. 19+075-กม.23+500 อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด