• 24.04.60
  • ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเสริมผิวแอลฟัลต์ทางหลวงเพื่อพัฒนาโครงข่ายระหว่างจังหวัดเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชายเเดน ทางหลวงหมายเลข 3299 ตอน ช้างทูน-โชคดี ระหว่าง กม.4+170-กม.7+550 อ.บ่อไร่ จังหวัดตราด