• 28.04.60
  • ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานประบปรุงถนนเชื่อมโยงเเหล่งท่องเที่ยว สายเเยก ทช.พย.1019 ( กม.11+150 ) อ่างเก็บน้ำแม่ปืม ต.แม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา