• 28.04.60
  • ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตามโครงการตามเเนวทางกสนวร้างความเข้มเเข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติมตามโครงการท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทยลุุ่มน้ำ เจ้าพระยาป่าสัก กิจกรรมหลัก