• 28.04.60
  • ประกาศกรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 เรื่องจ้างเหมาทำการขยายผิวจราจรให้ได้มาตรฐานความกว้าง12 เมตร ทางหลวงหมายเลข213 สายสมเด็จ-สร้่างค้อ-สกลนคร 7005 กิโลเมตร ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุมที่ 1301 0302 ตอน สมเด็จ-สร้างค้อ-สกลนคร ระหว่างกม 146+300