• 05.05.60
  • ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี โดย แขวงทางหลวงสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อศึกษาโบราณสถานบ้านคูเมือง