• 08.05.60
  • ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางลาดยาง คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 2 ซ้าย ( ฝั่งขวา ) อ.เมือง จ.ชัยนาท ระยะทาง 6100 กิโลเมตร