• 08.05.60
  • ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติติดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี