• 16.06.60
  • ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี โดยโครงการชลประทานสิงบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ โดยเป็นครัวสุขภาพเพื่อมหานคร งานปรับปรุงหนองอ้อราง พร้อมอาคารประกอบ ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี