• 16.06.60
  • ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน สายบ้านโป่งรู-วัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน