Home
  • 10.10.60
  • ประกาศรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ประจำปี 2560 ในวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงานสภาสถาปนิกประกาศรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับภาคีสถาปนิก


สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ประจำปี 2560


ในวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงานสภาสถาปนิก


----------------------------------

***ไม่มีสำรองที่จอดรถ กรุณาเดินทางโดยรถสาธารณะ***


ขั้นตอนลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์


ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อ / ลำดับ /วัน /เวลาลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ ตามประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ขั้นตอนที่ 2 แสดงใบเสร็จรับเงิน และบัตรสมาชิกสภาสถาปนิก ณ จุดลงทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานสภาสถาปนิก
ขั้นตอนที่ 3 รอรับการสอบสัมภาษณ์ ที่หน้าห้องสัมภาษณ์ ชั้น 3 สำนักงานสภาสถาปนิก


(โดยนั่งตามลำดับที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่)


ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก


Download ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์
หลักฐานที่นำมาในวันสอบสัมภาษณ์และอบรม


- บัตรสมาชิกสภาสถาปนิก


- ใบเสร็จรับเงินค่าอบรม


การแต่งกายของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์และอบรม


เพื่อให้การดำเนินการสอบสัมภาษณ์และอบรมผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ประจำปี 2560


เป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้ผู้ที่เข้าสอบสัมภาษณ์และอบรมแต่งกายตามที่กำหนดเพื่อความสุภาพเรียบร้อย ความเหมาะสมแห่งกาลเทศะและสร้างบุคลิกภาพแห่งวิชาชีพสถาปนิกให้ปรากฎแก่สังคม ดังต่อไปนี้


ผู้ชาย


1. เสื้อ : เสื้อเชิ้ตมีปก สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่นสีขาว สีอ่อน แขนยาว ชายเสื้อใส่ไว้ในกางเกง


2. กางเกง : กางเกงสแลคสีเรียบไม่ฉูดฉาด ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า สีกากี สีเทา


3. รองเท้า : รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล ใส่ถุงเท้า


4. ทรงผม : ทรงผมเรียบร้อย ถ้าผมยาวเกินไหล่ให้มัดหรือรวบให้เรียบร้อย


ผู้หญิง


1. เสื้อ : เสื้อแบบสุภาพ สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่นสีขาว สีอ่อน


2. กระโปรงหรือกางเกง : กระโปรงความยาวเสมอเข่า กางเกง:กางเกงสแลค สีเรียบไม่ฉูดฉาด


ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า สีกากี สีเทา


3. รองเท้า : รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล
ข้อห้ามสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ


ห้าม : เสื้อ กระโปรง หรือกางเกงที่เป็นยีนส์


ห้าม : เสื้อยืดคอกลม เสื้อยืดที่มีปก


ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องเครื่องแต่งกายอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบ