• 28.11.60
  • กระทรวงพลังงานจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ "พลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2560"Sustainable Energy and Technology Asia 2017 วันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและศูนย์ประชุมไบเทค บางนากระทรวงพลังงานจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ "พลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2560"Sustainable Energy and Technology Asia 2017 วันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและศูนย์ประชุมไบเทค บางนา