Home
  • 21.12.61
  • ประกาศผลสอบระดับสามัญสถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมหลักประจำปี 2561ประกาศผลสอบระดับสามัญสถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมหลัก ประจำปี 2561


Download ประกาศผลสอบ ประจำปี 2561


ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนทุกรายวิชาตามที่กำหนดแต่ละสาขา
จะต้องลงทะเบียนอบรมฯ วันที่ 21 - 27 ธันวาคม
2561 เท่านั้น พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมต่อบัตรสมาชิกสภาสถาปนิก (เพิ่มเติม)
เพื่อให้อายุบัตรสมาชิกตรงกับใบอนุญาตฯที่จะได้รับในวันที่เข้าการอบรมทั้งนี้ เพื่อให้อายุสมาชิกสภาสถาปนิกและอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมมีวันหมดอายุตรงกัน


จึงขอให้ผู้ผ่านการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตฯ
ประจำปี 2561 ระดับสามัญสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลักที่จะต้องลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมการอบรมความรู้ฯ
จำนวน 1,500.00 บาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ จำนวน 4,000.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
5,500.00 บาท ในระหว่างวันที่ 21 - 27 ธันวาคม
2561 จะต้องชำระค่าบำรุงสมาชิกสภาสถาปนิกเพิ่มเติม (รายละไม่เกิน 1,000.00 บาท)
เพื่อให้อายุสมาชิกสภาสถาปนิกและอายุใบอนุญาตฯ ที่จะได้รับให้มีวันหมดอายุตรงกัน
(คำนวณจากวันถัดจากวันหมดอายุของบัตรสมาชิกแต่ละราย
ถึงวันที่ใบอนุญาตฯ ที่จะได้รับหมดอายุ โดยจะคิดบำรุงเฉลี่ยเป็นรายวันจากอัตราค่าบำรุงสมาชิกราย
5 ปี)


Download ดูกำหนดการสมัครอบรม


Download แบบฟอร์ม สภส.4


หลักฐานที่นำมาในวันอบรมวันที่
12 มกราคม 2562


- บัตรสมาชิกสภาสถาปนิก


เครื่องแต่งกายสำหรับการอบรม


ผู้ชาย


1. เสื้อ : เสื้อเชิ้ตมีปก สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่นสีขาว สีอ่อน
แขนยาว ชายเสื้อใส่ไว้ในกางเกง


2. กางเกง :
กางเกงสแลคสีเรียบไม่ฉูดฉาด ทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า สีกากี สีเทา


3. รองเท้า :
รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล ใส่ถุงเท้า


4. ทรงผม : ทรงผมเรียบร้อย
ถ้าผมยาวเกินไหล่ให้มัดหรือรวบให้เรียบร้อย


ผู้หญิง


1. เสื้อ : เสื้อแบบสุภาพ สีเรียบไม่ฉูดฉาด เช่นสีขาว สีอ่อน


2.
กระโปรงหรือกางเกง : กระโปรงความยาวเสมอเข่า
กางเกง:กางเกงสแลค สีเรียบไม่ฉูดฉาดทรงสุภาพ ขาตรง เช่น สีดำ สีกรมท่า
สีกากี สีเทา

3. รองเท้า :รองเท้าหุ้มส้นที่ดูสุภาพ
สีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำตาล

ข้อห้ามสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ


ห้าม :
เสื้อ กระโปรง หรือกางเกงที่เป็นยีนส์


ห้าม : เสื้อยืดคอกลม
เสื้อยืดที่มีปก


ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องเครื่องแต่งกายอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบ